Ζαχαροπλαστείο στην Νέα Ιωνία

Το έργο αφορά την κατασκευή κτιρίου ζαχαροπλαστείου 1000τμ  με εργαστήρια. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει η πώληση καθώς και τμήμα εργαστηρίου. Στους   ορόφους Α και Β αναπτύσσονται τα εργαστήρια και στον Γ όροφο τα γραφεία της επιχείρησης.

Στο κτίριο έχουν εφαρμοσθεί σύγχρονες λύσεις που αφορούν την κεντρική διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου μέσω συστημάτων αυτοματισμού KNX και PLC.

Ο κλιματισμός του κτιρίου έχει υλοποιηθεί με σύστημα VRV της εταιρείας DAIKIN. Στα εργαστήρια γίνεται συνεχής έλεγχος της ποιότητας του αέρα με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Η εταιρεία μας έκανε την Η/Μ μελέτη του έργου ενώ είχε την πλήρη επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων με καθημερινή παρουσία με αποτέλεσμα την πιστή εφαρμογή της μελέτης. Στην φάση της λειτουργίας του κτιρίου επιβεβαιώθηκαν όλες οι λύσεις οι οποίες είχαν σχεδιασθεί με βάση τις ειδικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών.

Η βασική απαίτηση ήταν το κτίριο να συνδυάζει ιδανικές συνθήκες εργασίας με πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που όμως θα ήταν πολύ απλές στην καθημερινή χρήση.  Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία καθώς η παραγωγή αυξήθηκε στο μέγιστο με παράλληλη μείωση του κόστους.