Φράγμα Τριανταφυλλιάς

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα για την Φλώρινα. Από τα νερά του φράγματος Τριανταφυλλιάς θα αρδεύονται 45χιλ. στρεμμάτων ενώ θα υδροδοτηθεί και η ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας με τη κατασκευή σύγχρονου διυλιστηρίου και αγωγού μεταφοράς του νερού.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τον μέλος της ομάδας Γιάννη Κουίνη και αφορούσε τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εξυπηρέτησης της εκκένωσης του φράγματος, της υδροληψίας και των ηλεκτροφωτισμών διακίνησης – ασφαλείας, όλων των απαραίτητων συναφών εργασιών υποστήριξης της λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης του σχετικού εξοπλισμού, εργασίες των θυροφραγμάτων με αναλυτικούς υπολογισμούς, σχέδια, περιγραφή εργασιών υλικών.