Υδραυλικά

Υδραυλικά

υδραυλικά

Υδραυλικά έργα υποδομής, Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως

  • Αντλιοστάσια νερού
  • Αποχέτευσης και άρδευσης των ευρύτερων περιοχών
  • εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
  • εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
  • δεξαμενές νερού (φράγματα)
  • τον έλεγχο της διανομής νερού