Εξελίξτε τις κατασκευές σας, συνεργαστείτε με την MSCE

Η τεχνική εταιρεία MSCE δημιουργήθηκε το 2010. Η βασική μελετητική ομάδα απαρτίζεται απο τον Σαλιαγκόπουλο Κωνσταντίνο Μηχ/γο μηχ/κο, Μανιάτη Ηλία Ηλ/γο Μηχ/κο, Κουίνη Γιάννη Μηχ/γο μηχ/κο, Πλέσσα Νίκο Μηχ/γο μηχ/κο, καθώς και μόνιμους συνεργάτες Μηχανικούς. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ΕΒΕΑ και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ. Τα μέλη της εταιρείας σε συνεργασία μεταξύ τους και ως εταίροι έχουν εκπονήσει και συμμετάσχει στην σύνταξη μελετών και κατασκευών, σε πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Οι πελάτες μας

Οι υπηρεσίες μας

Είμαστε πρωτοπόροι στις κατασκευές οδοποιίας, λιμενικών, αεροδρομίων, εμπορευματικών σταθμών και αντλιοστάσιων νερού. Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εξειδίκευση, οικολογική βιωσιμότητα. Συνεργασία με πελάτες παγκοσμίως. Κορυφαία λύση σε κατασκευαστικές ανάγκες.

Τα έργα μας

Κύριος γνώμονας της εταιρείας είναι τα έργα μας να πραγματοποιούνται με την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των νόμων και των κανόνων των εγχώριων και των διεθνών προτύπων. Λαμβάνουμε όμως πάντα υπ' όψιν στο σχεδιασμό την απαίτηση για όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος κατασκευής, συντήρησης και κατανάλωσης των εγκαταστάσεων.